เอม Slur

ผมอุดหนุน CT เพราะเป็นเพื่อนกับน้องชายเจ้าของร้านครับ !!

webmaster