Yamaha MODX6+

Yamaha MODX6+

รหัสสินค้า: 13BY01030 Brand: Yamaha

Yamaha MODX6+

49,000.00฿

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Yamaha MODX6+

SOUND

The most important element of any instrument is the sound. MODX+ makes all elements of your music sound amazing.

MODX+ uses the same technology that powers the flagship MONTAGE: 128 notes of AWM2 (Advanced Wave Memory 2) sample and synthesis polyphony for stunning emulative acoustic instruments, synth sounds and drums.

MODX+ also features 128 notes of FM-X (Frequency Modulation) polyphony – a unique, expressive, highly-programmable synthesis technology for dynamic, electro-modern music creation.

AWM2

The AWM2 engine is exclusive to Yamaha synthesizers and offers much more than just sample playback. Each of the 16 AWM2 Parts feature eight programmable synthesizers with 18 different filter types, amplitude, pitch and filter envelope generators, nine LFOs, 3-band EQ and a dedicated dual insert effect with Virtual Circuitry Modeling.

FM-X

Everything you love about the iconic DX7 meets the latest Yamaha innovations. FM-X produces classic ‘80s or cutting-edge EDM synthesizer sound with incredible dynamic range, power and fidelity. MODX+ goes well beyond the capabilities of the original DX7 with an 8-operator FM architecture, 128-note polyphony, many filter types and more. All with Motion Control for ever-evolving and changing textures to create sounds no one has ever heard before.

SMART MORPH

Smart Morph enables morphing between FM-X sounds. Its sophisticated A.I. algorithm creates an interactive morphing map from up to eight FM-X sounds. You can “play” this map from the touchscreen or use the Super Knob to move between two points. The result is a staggering number of interesting and interactive new sounds.

256-NOTE TOTAL POLYPHONY

MODX+ features 128-note stereo AWM2 polyphony and 128-notes of FM-X polyphony. Due to the unique architecture of MODX+ and MONTAGE, this polyphony is always available without latency or compromising other features.

Integrated Flash

Save your music in a flash. MODX+ includes 1.75GB of non-volatile, low latency user flash memory with high speed reading/writing for your own custom samples or synth libraries from here.

EFFECTS

MODX+ is packed with DSP innovation, power and sound quality to bring you everything from high-definition reverbs to detailed Virtual Circuit Modeling (VCM) effects. Get EDM sound with effects like Beat Repeat, Vinyl Break or Bit Crusher. Use the Spiralizer effect to create the auditory illusion of tone continuously rising or falling in pitch.

Add a compressor with sidechain for a modern “ducking” effect. Or go retro with vintage effects like Analog Delay, VCM Phaser or a variety of Amp Simulators.

Piano players will feel like they’re in heaven, or some other incredible performance space, with piano-focused effects like Damper Resonance and HD reverbs for a super-realistic piano experience.

A/D Input

A stereo A/D input allows you to bring external sources like analog synthesizers, vocals and other instruments into the MODX+ motion control system. Which means MODX+ control goes well beyond simple onboard effect processing. Control individual parameters with the physical controls or have MODX+ provide “invisible hands” using Motion Control. Add the Vocoder, Envelope Follower and Auto Beat Sync and it’s like the A/D input on MODX+ becomes an instrument unto itself.

Sidechain

Sidechain is a popular effect in modern dance music where a pad or other sustain part is “keyed” to the kick drum. When the kick drum plays, it ducks down the sustained part creating a “pumping” rhythmic effect.

Content

Beyond being an amazing synthesizer, MODX+ is an expandable content platform. Get new sounds for your MODX+ here.

SOUNDMONDO

Soundmondo is a social sound sharing network that lets you store and recall MODX+ and MONTAGE Performances and share them with other users. Each stored Performance can be rated, named and given a custom image from your photo library. The Soundmondo app for iOS lets you upload and download new Performances directly to MODX+ with an iOS device.

COMPATIBILITY

Out of the box, MODX+ gives you access to all the sounds made by our world-class sound designers and artists since we started making synths in 1974. You’ll have one of the largest sound libraries on Earth at your fingertips.

MOTIF XF/MOXF

MODX+ is directly compatible with MOTIF XS/XF Voices and Performances.

DX/TX

The free FM converter webapp on YamahaSynth.com makes it compatible with DX7, DX7II, TX802 and TX816 synthesizer content as well.

Bösendorfer

As part of the MODX+ introduction, Yamaha is pleased to offer an incredible Bösendorfer Imperial Premium Grand Piano download for FREE to all registered MODX+ owners. Please go for more details.

DAW Integration

MODX+ Connect is a convenient tool which lets you transfer data between your computer and the MODX+. Song data created on the MODX+ can be transferred to your computer and the Performance data edited on the MODX+ can be saved as a file (.X7B) on the computer.

MODX+ Connect, based on Steinberg’s VST3 technology, works as a VST3 plug-in with the Cubase series. The MODX+ Connect also works as the same way as other VST instrument software, allowing you to save the edited settings of the MODX+, or use them for another project.

MODX+ Connect also works as an AU plug-in. For AU compatible DAW software, refer to the separate Release Notes.

It can also be used as standalone software.

MULTI-CHANNEL USB AUDIO INTERFACE

As expected for modern computer-based music production, MODX+ features a professional 4-in/10-out, multi-channel USB audio interface. Coupled with two A/D inputs, MODX+ is a perfect centerpiece for any professional recording studio or live computer rig.

A single-cable connection replaces the need for an external audio interface.

iOS compatible

RHYTHM PATTERN

Drummer running late again? MODX+ Rhythm Pattern is like a built-in drum machine with easy access to thousands of patterns from a front panel button. Quickly add a rhythm when songwriting, practicing or waiting for the drummer to set up, or show up.

CONTROL

Every artist wants to sound unique. Empower your creativity, take control and stand out from the crowd. Bring the sophistication of music production automation to realtime live performance with Motion Control.

SUPER KNOB

The Super Knob is to shaping sound as a conductor is to an orchestra. It directs individual dynamic elements into a single musical expression. Like a conductor, the Super Knob can tell one player to turn up while another turns down. You can change the shape of notes from long to short, bright to dark or move a player from being right next to you to the back of the concert hall.

The Super Knob allows simultaneous control of up to 128 parameters in a single Performance. This means you can control mix functions like volume, pan and effect sends or detailed synth parameters like filters, LFOs and Operators.

That’s 128 parameters…SIMULTANEOUSLY!

You can even control the Super Knob with an FC7 foot controller making it easy to manipulate the sound when playing with both hands.

MOTION SEQUENCES

Motion Sequences are tempo-synchronized, completely customizable control sequences that can be assigned to virtually any synthesizer parameter and provide incredible new ways of creating sound.

Motion Sequences also have dedicated controls on the front panel making it easy to manipulate and change in real-time, providing incredible interactivity and expression.

ENVELOPE FOLLOWER

The Envelope Follower converts audio into a control source for control of virtually any synthesizer parameter. For example, a drum loop could drive effects parameters for a cool rhythm or a vocal recording could control multiple parameters for a “talking” synthesizer. The audio can even be a “live” source through the A/D input.

Audio Beat Sync

Audio Beat Sync (ABS) detects the beat of and external device like an electronic drum kit, drum machine or audio player plugged into the A/D input and synchronizes the MODX+ Arpeggiator, Motion Sequencer or Songs to the tempo of the external input. The MODX+ synthesizer “listens” to live music and plays in time.

Rubber coated PB and MW

Rubber coated PB and MW

MOBILITY

Designed for musicians on the go, MODX+ is compact, lightweight and mobile.

Lightweight

The MODX6+ weighs in at 14.6 lbs, the MODX7+ at 16.3 lbs and the 88-note weighted Graded Hammer Action MODX8+ comes in at a svelte 30.4 lbs.

Soft Case

The premium soft case for MODX+ is protective, lightweight and stylish. Not just a mere “gig bag”, the MODX+ soft case is manufactured with top-notch nylon, high quality zippers, pockets for pedals and cables and a luxurious inside that will keep your MODX+ protected and looking great for years to come.

MODX8+

MODX7+

MODX6+

Dimensions Width 1,333mm (52-1/2″) 1,144mm (45-1/16″) 937mm (36-7/8″)
Height 160mm (6-1/16″) 134mm (5-1/4″) 134mm (5-1/4″)
Depth 404mm (15-7/8″) 331mm (13-1/16″) 331mm (13-1/16″)
Weight Weight 13.8 kg (30 lbs 7 oz) 7.4 kg (16 lbs 5 oz) 6.6 kg (14 lbs 9 oz)
Keyboard Number of Keys 88 76 61
Type GHS Keyboard Semi-weighted Keyboard Semi-weighted Keyboard
Initial Touch Yes Yes Yes
Aftertouch No No No
Tone Generator Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms
Maximum Polyphony AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.)
Multi Timbral Capacity 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D*, USB*) *stereo Part 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D*, USB*) *stereo Part 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D*, USB*) *stereo Part
Wave Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.75 GB Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.75 GB Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.75 GB
Performance 2,227 2,227 2,227
Filter 18 types 18 types 18 types
Effects Reverb x 12 types, Variation x 88 types, Insertion (A, B) x 88 types*2, Master Effect x 26 types *2 A/D part insertion x 83 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 bands), 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) Reverb x 12 types, Variation x 88 types, Insertion (A, B) x 88 types*2, Master Effect x 26 types *2 A/D part insertion x 83 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 bands), 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) Reverb x 12 types, Variation x 88 types, Insertion (A, B) x 88 types*2, Master Effect x 26 types *2 A/D part insertion x 83 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 bands), 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands)
Controllers Master Volume, AD Input Gain knob, USB Volume, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Control Sliders x 4, Knobs x 4, Super Knob, Data dial Master Volume, AD Input Gain knob, USB Volume, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Control Sliders x 4, Knobs x 4, Super Knob, Data dial Master Volume, AD Input Gain knob, USB Volume, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Control Sliders x 4, Knobs x 4, Super Knob, Data dial
Display 7″ TFT Color Wide VGA LCD touch screen 7″ TFT Color Wide VGA LCD touch screen 7″ TFT Color Wide VGA LCD touch screen
Connectors [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks), [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks), [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks), [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks)
Power Consumption 16 W (when using PA-150B AC adaptor) 16 W (when using PA-150B AC adaptor) 16 W (when using PA-150B AC adaptor)
Accessories AC adaptor (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha*), Owner’s Manual (this book), Cubase AI Download Information *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. AC adaptor (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha*), Owner’s Manual (this book), Cubase AI Download Information *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. AC adaptor (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha*), Owner’s Manual (this book), Cubase AI Download Information *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer.
Live Sets Preset: 256 and more, User: 2,048 Preset: 256 and more, User: 2,048 Preset: 256 and more, User: 2,048
Note Capacity Approx. 130,000 notes Approx. 130,000 notes Approx. 130,000 notes
Storage Size Approx. 520,000 notes (for Patterns) and approx. 520,000 notes (for Songs) Approx. 520,000 notes (for Patterns) and approx. 520,000 notes (for Songs) Approx. 520,000 notes (for Patterns) and approx. 520,000 notes (for Songs)
Note Resolution 480 ppq (parts per quarter note) 480 ppq (parts per quarter note) 480 ppq (parts per quarter note)
Tempo (BPM) 5 – 300 5 – 300 5 – 300
Songs 128 songs 128 songs 128 songs
Tracks 16 Sequence tracks 16 Sequence tracks 16 Sequence tracks
Recording type Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out
Patterns 128 patterns 128 patterns 128 patterns
Arpeggio Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: 10,239 types User: 256 types Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: 10,239 types User: 256 types Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: 10,239 types User: 256 types
Sequence formats MODX original format, SMF formats 0, 1 MODX original format, SMF formats 0, 1 MODX original format, SMF formats 0, 1

VDO

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รีวิวจากลูกค้าตัวจริง

เจน Madpuppet Studio


เวลาที่ผมนึกถึงอุปกรณ์ดนตรี หรืออุปกรณ์ห้องอัดเสียง CT Music จะเป็นตัวเลือกแรกที่ผมมั่นใจเสมอเพราะเค้ามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเราได้และราคาสมเหตุสมผลอีกด้วยครับ

เย่ Slur


ซื้อง่ายใกล้บ้าน ทันใจราคาพิเศษ 🙂

บิ๊ก Paradox


ที่ CT Music มีอุปกรณ์เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อัดเสียงหลายอย่างที่ต้องการ ขอบคุณการบริการที่ยอดเยี่ยมสะดวกและรวดเร็วนะครับ ขอบคุณ ct music ครับ

คำถามที่พบบ่อย

  • ร้านเปิดเวลาไหนบ้าง?
  • ร้านเปิดทุกวัน เวลาทำการ 10.00 – 18.30 น.
  • ร้าน CT Music Shop ตั้งอยู่ที่ไหน?
  • ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 38 และ 40 สำหรับท่านที่มาเป็นครั้งแรกแนะนำให้มาจากทางซอยสุขุมวิท 38 เนื่องจากเดินทางได้สะดวกกว่า (ซอยสุขุมวิท 40 เป็นซอย one way ถ้าเลยอาจจะกลับรถลำบาก) โดยซอยสุขุมวิท 38 ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อพอดี สามารถลงจากรถไฟฟ้าทองหล่อ ออกทางออกที่ 4 ลงมาก็จะเจอกับซอยสุขุมวิท 38 ทันที ร้านตั้งอยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 600 เมตร ก็จะเจอซอยเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นซอยเชื่อมกับซอยสุขุมวิท 40 (เป็นเลี้ยวซ้ายเดียวที่มีในซอย 38) เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือทันทีเป็นตึกอาคารชุดสีน้ำตาลสองแถวหันหน้าเข้าหากัน (ร้านอยู่ฝั่งขวาครับ)