Midas MR18

Midas MR18

รหัสสินค้า: 31CM37004 Brand: Midas
เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล MIDAS MR18 Digital Mixer, 18-Input Digital Mixer for iPad/Android Tablets with 16 MIDAS PRO Preamps, Integrated Wifi Module and Multi-Channel USB Audio Interface

36,500.00฿

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล MIDAS MR18 Digital Mixer, 18-Input Digital Mixer for iPad/Android Tablets with 16 MIDAS PRO Preamps, Integrated Wifi Module and Multi-Channel USB Audio Interface
18-Input Digital Mixer for iPad/Android Tablets with 16 Midas PRO Preamps, Integrated Wifi Module and Multi Channel USB Audio Interface
Product Features
 • iPad*/Android* tablet controlled 18-input digital mixer for studio and live application
 • 16 award-winning Midas PRO microphone preamplifiers
 • Built-In Tri-Mode Wifi router for direct operation-no need for external routers
 • 18 x 18 channel, bidirectional USB2.0 interface
 • Dugan*-style Auto-Mixing automatically manages microphone gain sharing
 • 4 digital signal processing effects engines
 • ULTRANET connectivity for P-16 Personal Monitoring System*
 • Rack ears and protection bumpers included for flexible rack and onstage applications
 • 6 aux and main LR buses with inserts, full dynamics processing and 6-band parametric or 31-band graphic EQ
 • 6 XLR aux outputs and 2 XLR main outputs plus phones connector
 • 40 bit floating point digital signal processing
 • Free iOS, Android and PC/Mac*/Linux* apps available for remote operation via Ethernet, LAN or WiFi
 • MIDI In/Out allows controlling the mixer via MIDI equipment or for use as a USB MIDI interface
 • Future firmware updates, incl. new FX “Plug Ins”, downloadable from midasconsoles.com free of charge
 • Auto-ranging universal switch-mode power supply
MR18
MR18

The Midas M32 completely redefined what is possible from a digital mixer – and thousands of users are enjoying the results. Now that technology has been incorporated into the small but powerful MR18 rack-mountable mixer, which will forever change the way you record and the way you play live music.

A Mixer Whose Time has Come
A Mixer Whose Time has Come

Over the past few years, the world of recording and performance audio has experienced a major paradigm shift, one that requires musicians and performers alike to take advantage of emerging technologies that offer flexibility and ease of use. The MR18 is an 18-input/8-bus portable mixer housed in a sturdy stage box design for use with iPad and Android tablets. It is ideally suited for both live and studio applications thanks to 16 award-winning Midas Pro mic preamps, integrated Wifi module for wireless control, MIDI I/O – and a multi-channel, bidirectional USB Audio Interface. Free iOS, Android and PC apps enable you to move about the venue or the tracking room and manipulate all the parameters of your mix, and the performers have the same freedom to dial-in their personal monitor mixes. Advanced engineering and meticulous design combine to deliver professional-grade performance and impressive affordability – the MR18.

16 Midas Pro Mic Preamps
16 Midas Pro Mic Preamps

The Midas Pro mic amp was developed for the PRO Series mixing consoles and is also found in the M32 – and has been recognised by leading live sound and recording engineers as the very essence of the famous Midas sound. It is here in the MR18 that more than 40 years of design excellence has come together with premium grade components to provide unparalleled warmth and depth, subtle ambience, and immaculate spatial positioning – for more precise imaging than competing models. The award-winning Midas microphone preamplifier has inspired generations of live sound engineers to their best work, creating sonic landscapes that have captivated audiences worldwide. MR18 comes equipped with 16 Midas Pro preamps, all of which are literally ready for your input via the Neutrik combo connectors with locking latches.

Built-In Tri-Mode Wifi Router
Built-In Tri-Mode Wifi Router

Designed for the ultimate in mobility, the MR18 comes with an integrated Wifi module for direct control of your mixer’s functions – without the need to setup and configure an external router. The MR18 gives you the freedom to focus on your mix, while allowing you to move about the venue to experience what every part of the audience is hearing. Plus you can adjust live monitor wedges from the artist’s perspective – or better yet, let them mix their own IEMs and floor monitors via their own tablets.

 1. Access Point is the easiest way to connect up to 4 clients directly and concurrently (i.e., iPad, Android smartphone/tablet or laptop). This mode should have your remote control up and running in less than a minute.
 2. Wifi Client allows you to add your mixer to the existing wireless network where the controlling apps and devices are connected.
 3. Alternately, wired connections can be made directly to your PC, to a local area network (LAN), or when connecting to a dedicated Wifi router, e.g., for extended range or 5 GHz applications.
Recording Simplified

The incredibly fast and comprehensive 18 x 18 channel, bi-directional USB interface makes the MR18 an amazingly powerful digital mixing solution for recording directly to your iPad or PC. Dial in the perfect monitoring mix with effects and zero-latency, while sending up to 16 source signals – and the keyboard player’s MIDI notes to your DAW for recording and editing.

Whether you are making rock history in the studio, or you want to capture intimate live performances – it has never been easier to record stunning tracks with exceptional clarity.

P0C8H-MKCP-6
Revolutionary Auto-Mixing
Revolutionary Auto-Mixing

When your application calls for a multiple-microphone setup, such as an onstage panel discussion, press conference or courtroom proceeding, etc., it can become a challenge to maintain so many open mics – and preserve maximum gain and priority for the moderator.

A major first for compact audio mixers, our revolutionary M AIR Gain Sharing technology can easily manage fully automated mixes with up to 16 live microphones. Based on the legendary Dan Dugan automix system, the MR18’s gain sharing paradigm automatically controls the levels of all selected microphones in real time, without any gating artifacts or noise modulation.

This function dramatically reduces the typical feedback, studio noise and comb filtering challenges that can occur when two, or more mics are in close proximity of each another. M AIR Gain Sharing technology provides a consistent system gain structure, even when multiple speakers are talking at the same time.

4 Onboard M32 Effects Engines
4 Onboard M32 Effects Engines

Equipped with the very same FX engines as the now legendary M32 Digital Mixing Console, the onboard virtual FX Rack provides access to four true-stereo (8 mono), multi-effects processors including delay, chorus, dynamics – plus the MR18 can run production-quality, true-stereo reverbs concurrently with 31-band EQ on the main and aux buses, all without the need for any additional hardware.

You can select any combination of high-end simulations of legendary studio effects, such as the Lexicon 480L and PCM70, as well as the EMT250 and Quantec QRS reverbs. Onboard processing means your computer no longer has to do the heavy lifting during a mixing session with DAW plugins, as the MR18 has a whole studio of FX under its bonnet.

Custom-designed, and physically modeled after some of the most iconic and sought-after processors, all effects run inside the low-latency environment of the M32 mix engine, ensuring flawless performance, flexible routing and the end of cable faults.

High-End FX Racks at Your Finger Tips

The immaculate tube signal path in Teletronix’ LA-2A Leveling Amplifier has left its exceptional clarity, its rich and warm compression on countless albums of the past decades.

P0C8H-MKCP-10

The ultra-smooth optical attenuator is closely modeled in our LEISURE COMPRESSOR. It provides breezy, natural and effortlessly musical compression. (Inspired by Teletronix LA-2A*)

When Urei released the 1176LN Limiting Amplifier in the late 60’s, it broke new ground. Field Effect Transistors employed were just invented, and the 1176 was one of the first audio processors to benefit from this new technology.

P0C8H-MKCP-11

Our digital reincarnation, ULTIMO COMPRESSOR, is based on the early Rev. E model, and authentically captures the smooth character of the original Class-A output stage and its FET’s legendary fast Attack. (Inspired by Urei 1176LN*)

The Fairchild 670 tube compressor not only achieves record bids in high-end vintage gear auctions, it also delivers some of the finest colorations in compressor history. Two small trim VRs preset the control side chain action, a six-step switch determines the timing, and the two large Input and Threshold knobs adjust the levels.

P0C8H-MKCP-12

Our FAIR COMPRESSOR model is true to the original signal path, and conveniently provides models for dual, stereo-linked or M/S operation. (Inspired by Fairchild 670*)

P0C8H-MKCP-13

The COMBINATOR is an amazing 5-band compressor that emulates famous broadcasting and mastering compressors. A highly complex processor, the COMBINATOR utilizes automatic parameter control that produces stunning and “inaudible” results. Makeup-gain for each frequency band will automatically be adjusted by the Spectral Balance Control (SBC) function, to maintain a balanced audio spectrum.

P0C8H-MKCP-14

The XTEC EQ1 emulates one of the undisputedly best passive studio equalizers ever manufactured. Virtually indescribable, recording engineers claim the Pultec EQP-1a to be the “secret sauce” of sound enhancement. We analyzed this classic to the core and created an exact physical model that reproduces the multi-faceted sound in painstaking detail. Even the transformers and tube output stage have been faithfully modeled! (Inspired by Pultec EQP-1a*)

P0C8H-MKCP-15

Put simply, Pultec literally wrote the book on passive equalization. By digitally “rebuilding” every aspect of this original classic, we captured the very essence in our mid-range focused parametric equalizer XTEC EQ5. Our digital re-incarnation authentically emulates the smooth character of its rather unique components. (Inspired by Pultec MEQ5*)

P0C8H-MKCP-16

The new SUB OCTAVER provides two channels of earth-shattering sub-harmonics generation, one or even two octaves below the input signal. While originally designed for bass players, the effect can be adjusted for Hi, Mid and Low frequency tracking to apply to a wide range of applications. This is your secret weapon for beatboxing…

P0C8H-MKCP-17

The EDISON EX1 is the reincarnation of one of our own analog classics. This remarkably effective tool allows manipulation of the stereo field. Selectable Mono or Stereo I/O modes allow the processing, or creation, of Mono/Stereo recorded sound sources. (Inspired by BEHRINGER EDISON)

P0C8H-MKCP-18

The SOUND MAXER restores natural brilliance and clarity to any audio signal by adjusting the phase and amplitude integrity to reveal more of the natural texture of the sound, which is often hidden when using some effects and equalizers. (Inspired by Sonic Maximizer 482i*)

P0C8H-MKCP-19

The DIMENSIONAL CHORUS is the perfect emulation of what has been referred to as “the best analog Chorus unit ever created”. Four simple Mode preset buttons activate amazing effects, best described as “space” and “dimension”. Absolutely faithful to the original, multiple preset buttons can be pressed simultaneously. (Inspired by Roland Dimension D Chorus*)

P0C8H-MKCP-20

MODULATION DELAY combines three of the most-used time modulation effects into one easy-to-operate unit. Enjoy true-stereo delay with a lush and spacious chorus, topped off with your choice of three very unique reverb models, Ambience, Club and Hall.

P0C8H-MKCP-21

ENHANCERS let you emphasize the Bass, Midrange and Hi output at selectable frequencies, allowing you to generate maximum punch, clarity and detail – without turning up the overall volume. (Inspired by SPL Vitalizer*)

P0C8H-MKCP-22

EXCITERS increase presence and intelligibility in live sound applications, and are indispensable for adding clarity, air and harmonic overtones in the studio. (Inspired by Aphex Aural Exciter*)

P0C8H-MKCP-23

Unlike typical graphic EQs, our STEREO TruEQ delivers the exact frequency response for the new fader setting, taking neighboring fader settings into account – for surgical and responsive filtering or general room equalization (Modeled after BEHRINGER UltraCurve DEQ2496). The MR18 can provide up to 16 mono graphic EQs – one in each of the 6 Aux Buses and Main LR, plus 8 additional mono GEQ effects (4 stereo) that may be inserted into channels.

P0C8H-MKCP-24

VINTAGE ROOM stands out head and shoulders over other competing reverberation strategies in the way it models sound propagation in the air and room resonances. Invented in the early ‘80s, the role model delivered authentic room character from an algorithmic reverb long before convolution-based processing was available. It is an ideal reverb for mixes or sub-groups, as it adds space to complex signals – highly valued in classical music and broadcasting environments. (Inspired by Quantec QRS*)

P0C8H-MKCP-25

PLATE REVERB emulates the characteristics of a plate reverb chamber with control over the damping pad, modulation depth and speed, and crossover. This classic effect will give your tracks the sound heard on countless hit records since the late 1950s. (Inspired by Lexicon PCM70*)

P0C8H-MKCP-26

The 3-TAP DELAY in the M32 records the input signal and then echoes it back after a user-definable period of time and number of repeats. What makes the stereo and triple delay useful and outstanding is the linked tap-timing and musical choice of echo patterns. Use the 3-TAP DELAY to fatten up vocals and instruments, or to add an enhanced spatial element to any performance.

P0C8H-MKCP-27

The HALL REVERB effect provides a broad spectrum of reverberation possibilities, from small room to large, or even cavernous proportions. When softly mixed with the original signal, Hall Reverb can be used to create a warm, more natural sound. (Inspired by Lexicon 480L*)

The Lexicon 480L* has been recognized as the gold standard of digital reverb. In addition to the Hall Reverb program, we have included four more of the finest reverb models: Ambience, Rich Plate, Room and Rich Chamber. These models precisely capture all nuances based on our “True Physical Modeling”, and our algorithms even incorporate the unit’s AD/DA gain stepping converters – nailing the entire analog and digital circuit paths right down to the last detail. (Inspired by Lexicon 480L*)

P0C8H-MKCP-28

This handy dynamic FLANGER & DELAY duo blends the “whoosh” of soaring jet planes with classic Delay, and can be adjusted from mild to wild. This combination effect only takes up one FX slot. (Inspired by Lexicon PCM70*)

P0C8H-MKCP-29

WAVE DESIGNER is a powerful tool for adjusting signal transients and dynamics such as attack and sustain. Use it to make a snare drum really “crack” in the mix or level out volume inconsistencies of slap bass tracks. (Inspired by SPL Transient Designer*)

P0C8H-MKCP-30

The STEREO PRECISION LIMITER is perfect for setting a precise volume limits, ensuring distortion-free and optimal signal integrity. Use the Stereo Precision Limiter to boost quiet signals or reduce the level of ”hot” signals to prevent clipping. (Inspired by Sony Oxford Dynamics*)

P0C8H-MKCP-31

The DE-ESSER is a “must-have” tool for reducing the amount of sibilance in vocal mics while adeptly preserving the natural voice timbre of a performance. Use it to enhance the smoothness of the upper mid to high frequencies in vocals as well as drum overheads and strings, etc. (Inspired by SPL 1219*)

P0C8H-MKCP-32

Based on the legendary EMT250, the VINTAGE REVERB delivers a shimmering, bright reverb that will not drown out or overpower your live/recorded tracks. Use the VINTAGE REVERB to sweeten vocals and snare drums without sacrificing clarity. (Inspired by EMT250 Plate Reverb*)

P0C8H-MKCP-33

Taking up only one FX slot, the CHORUS & CHAMBER effect combines the shimmer and doubling characteristics of a studio-grade Chorus with the sweet sound of a traditional Chamber reverb. (Inspired by Lexicon PCM70*)

100-Band RTA for all Channel/ Bus EQs

The MR18 includes a high-resolution 100-band Real Time Analyzer (RTA), with full Bar and Spectrograph views. This high-resolution RTA displays the audio energy distribution in 100 frequency bands over time – capturing a sonogram window of a full 10 seconds.

Switch between the Large RTA view, displaying any available signal in full screen resolution, or the Combined RTA view shown above each of the channel and bus EQ curves – and see the results of your filtering choices. Additionally, the RTA can be displayed on top of the 31-band graphic EQs in the Main LR or Aux buses. Monitoring and controlling frequencies has never been easier!

P0C8H-MKCP-35
P0C8H-MKCP-36
16 Channels of Personal Monitoring

The easy way to send sound, Behringer’s propriatary ULTRANET connectivity allows you to send 16 digital sources over a lightweight and easyto- deploy Cat 5e cable to P16-D Digital ULTRANET Distributors, or directly to P16-M Personal Monitor Mixers. This powerful and advanced technology makes it easy for individual performers to create their own “more me” mix – and frees you to put on your best show. ULTRANET also provides the perfect conduit for sending your mix to the new TURBOSOUND iQ Series loudspeakers, which can tap into the 16-channel digital bus directly.

P0C8H-MKCP-38
Uncompromised Channel Processing

The MR18 allows you to achieve the same incredible level of EQ finesse as the award-winning M32 thanks to its 100-band Real Time Analyzer, which is built into every input channel and bus EQ. Visual feedback built into the control app allows you to see and make fast, surgical adjustments to frequencies in need of a boost or a cut. You will wonder how you ever EQ’d without it!

Every input channel also features Low-Cut, 4-band fully parametric EQ and the same Gate and Compressor dynamics suite found in the M32 – with one very special addition; you can choose either Expert or Simple functionality. In Expert mode, you can drill down and take total control over every nuance of your dynamics. Or, if you are more of the ‘plug and play’ type, Simple mode lets you either select from one of 4 carefullyoptimized presets – or load your own channel templates. Add to this 40-Bit, floating-point DSP and you will experience virtually “unlimited” dynamic range with no internal overload and near-zero overall latency.

In addition to the Main L/R bus for Front of House, 6 Aux buses are provided for dialing in the perfect monitor mixes, or creating a dedicated mix for your USB stereo recording – complete with inserts, dynamics, and either a 6-band parametric EQ or 31-band graphic EQ. And if you want even more precise control over your EQ, 100-band RTAs are available for all of these buses, too.

P0C8H-MKCP-40
P0C8H-MKCP-41
MIDI In/Out for Live Performance Controllers

The physical MIDI I/O port on the MR18 mixer can also be used for connecting external MIDI controllers, such as BEHRINGER’s X-TOUCH or B-CONTROL products, for dynamically controlling channel level, muting and panorama adjustments during your performance. The installed firmware also supports the Mackie Control protocol, allowing you to easily apply comprehensive remote editing and parameter adjustments via any compatible MIDI device.

P0C8H-MKCP-43
Dedicated Apps and Software ֠All Platforms Covered

Since we wanted the MR18 to benefit from the best remote apps, we engaged dedicated development teams for the iOS*, Android*, and PC/Linux/Mac* based remote control applications. When you download an M AIR app for your operating system, you can rest assured that you will get the fully optimized experience we intended. Future firmware updates will be available free of charge and add even more professional-grade features, FX “Plug-Ins”, and functionality.

P0C8H-MKCP-45
M AIR EDIT (PC/Mac/Linux)

If your application requires a computer for Midas M Air mixer remote control, then M AIR EDIT was made just for you. Simply copy and launch the free software with your computer, connect to the mixer via its built-in Ethernet (LAN) connector using a Cat 5e cable (max. 100 m length) – and all M AIR mixer functions are instantly mirrored on your computer screen. Since a PC screen is larger than the one on your telephone, M AIR EDIT allows the opening and scaling of more app windows, such as routing or FX editing – letting you decide how much information you need at a glance. All touch screens are supported, or you can use a mouse to adjust your physical mixer’s settings. You can even control multiple mixers remotely from a single computer, or create several strategically placed computer stations to control the same mixer. With M AIR EDIT, your PC, Linux or Mac computer becomes your virtual mixer – both live and in the studio.

Download the free M AIR EDIT software from Midas.

P0C8H-MKCP-47
M AIR MIX for iPad

Front of House is wherever you and your iPad are – thanks to the new M AIR MIX app for iPad. Simply download the free app to your iPad, set the Midas M Air mixer to Access Point mode and connect your iPad to the MR18 network that will show up. After launching the M AIR MIX app, select the mixer image, and all of your M AIR mixer’s settings can now be adjusted directly from your iPad. You can save your favorite scenes, and load previously stored scenes and presets to/from your iPad or customize your channel layout – all with the support of innovative drag ‘n’ drop functionality.

Download the free M AIR MIX App for iPad from the Apple App Store.

P0C8H-MKCP-49
M AIR MIX for Android

Designed specifically for all Android mobile devices (2.2 or higher), which includes tablets and smartphones, the app can be used in one of two modes: full access mixing mode; or bound to a specific aux bus for creating personal monitor mixes remotely on Midas M Air mixers. Using this free and easy to learn app, each performer can use their Android device to dial-in the perfect personal IEM or wedge monitor mix, without having to consult the audio engineer for assistance. With the M AIR MIX App for Android, personal monitor mixing just got a whole lot more personal – both live and in the studio! But M AIR MIX offers even more; in full access mixing mode, the app provides control over all channel processing including the RTA overlay, effects editing, storing/loading scenes or presets, and much more – whether you are running a 12″ tablet or a 5″ smartphone.

Download the free M AIR CUE for Android App from the androidapps.com.

P0C8H-MKCP-51
Superb Value
Superb Value

The feature-packed MR18 is the result of the engineering, manufacturing and application expertise of legendary console manufacturer Midas, the iconic signal processing genius of Klark Teknik– and MUSIC’s unique ability to deliver a superior value proposition. MR18’s sound quality far surpasses that of competing models, both on paper and in performance. With 18 inputs, 16 Midas Pro mic preamps, 6 aux buses, a built-in Wifi router, MIDI I/O, a multi-channel bidirectional USB audio interface, and free downloadable apps for iOS, Android and PC, and a host of other high-end professional features, the M AIR MR18 is equipped to handle your most demanding audio application.

Visit your local dealer and take a closer look at the M AIR MR18 Digital Mixer, or get yours online – today!

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รีวิวจากลูกค้าตัวจริง

บู้ Slur


ผมไปลองของร้านอื่นแล้วมาซื้อ CT ตลอดเลยครับ

เจน Madpuppet Studio


เวลาที่ผมนึกถึงอุปกรณ์ดนตรี หรืออุปกรณ์ห้องอัดเสียง CT Music จะเป็นตัวเลือกแรกที่ผมมั่นใจเสมอเพราะเค้ามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเราได้และราคาสมเหตุสมผลอีกด้วยครับ

คำถามที่พบบ่อย

 • ร้านเปิดเวลาไหนบ้าง?
 • ร้านเปิดทุกวัน เวลาทำการ 10.00 – 18.30 น.
 • ร้าน CT Music Shop ตั้งอยู่ที่ไหน?
 • ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 38 และ 40 สำหรับท่านที่มาเป็นครั้งแรกแนะนำให้มาจากทางซอยสุขุมวิท 38 เนื่องจากเดินทางได้สะดวกกว่า (ซอยสุขุมวิท 40 เป็นซอย one way ถ้าเลยอาจจะกลับรถลำบาก) โดยซอยสุขุมวิท 38 ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อพอดี สามารถลงจากรถไฟฟ้าทองหล่อ ออกทางออกที่ 4 ลงมาก็จะเจอกับซอยสุขุมวิท 38 ทันที ร้านตั้งอยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 600 เมตร ก็จะเจอซอยเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นซอยเชื่อมกับซอยสุขุมวิท 40 (เป็นเลี้ยวซ้ายเดียวที่มีในซอย 38) เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือทันทีเป็นตึกอาคารชุดสีน้ำตาลสองแถวหันหน้าเข้าหากัน (ร้านอยู่ฝั่งขวาครับ)