เปียโนไฟฟ้า Kawai CN301

เปียโนไฟฟ้า Kawai CN301

รหัสสินค้า: 13AK01015 Brand: Kawai

รับประกัน 3 ปี พร้อมเก้าอี้เปียโน

83,500.00฿90,750.00฿

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

คำอธิบาย...

เปียโนไฟฟ้า Kawai CN301

HIGHLIGHTS

■  Class-leading Responsive Hammer III keyboard action
■  Ivory Touch key surfaces, triple sensor, let-off, counterweights
■  Progressive Harmonic Imaging sound with 88-key sampling
■  Shigeru Kawai SK-EX & Kawai EX concert grand piano sounds
■  High quality amplification, four speaker 40W delivery system■  Integrated Bluetooth® MIDI and Audio wireless technology
■  MP3/WAV/SMF playback, record, and overdub to USB
■  Built-in classical etudes and Alfred lesson books
■  Spatial Headphone Sound for enhanced depth and realism
■  Attractive cabinet with cheekblock control panel and OLED display

 

CN301

Experience music, together.
Kawai’s latest CN series digital pianos provide a realistic full-sized keyboard, beautiful grand piano sounds, and headphone jacks that allow silent practise at any time of the day. These affordable instruments also offer a variety of inspiring features suitable for everyone in the family, and have attractive cabinet designs that will complement any room. The new CN series from Kawai – experience music, together.

 

TOUCH

CN301

The Touch of a Grand Piano: Responsive Hammer III keyboard action
The CN301’s acclaimed Responsive Hammer III keyboard action recreates the supreme touch of an acoustic grand piano, with its realistic movement and rigid, springless design providing a smooth and natural piano playing experience.  The instrument’s triple-sensor key detection system enhances responsiveness and accuracy, while structural reinforcements throughout the action assembly help to minimise noise and key wobble during staccato and fortissimo passages.

 

CN301

The weight of the keyboard is appropriately graded to mirror the heavier bass hammers and lighter treble hammers of an acoustic piano, while let-off simulation recreates the subtle ‘notch’ sensation felt when softly playing the keys of a grand piano.  These important characteristics allow discerning pianists to practise their expanding repertoire with confidence, and ensure that there are no unpleasant surprises when called upon to perform using the finest acoustic grand pianos.

 

CN301

Authentic 88-key Counterweights
In addition to grade-weighted hammers, the Responsive Hammer III keyboard action also features counterweights embedded within each black and white key.

 

As with an acoustic piano, these finely balanced weights help to lighten the touch of the keyboard during pianissimo passages, while adding a feel of greater substance when playing with force.

 

CN301

Triple sensor key detection
The Responsive Hammer III keyboard action utilises an accurate triple-sensor key detection system for enhanced playing realism.

 

The added third sensor improves responsiveness when playing the same key repeatedly, and unlike conventional two sensor keyboard actions found in many digital pianos, allows the sound of a single note to be gradually ‘layered’ without the previous tone being lost.

 

In addition, Kawai’s action technology also monitors the speed at which each key is lifted, influencing the release character of piano sounds, and providing a greater range of expression between staccato and legato playing.

 

CN301

Ivory Touch key surfaces
The impressive CN301 features Kawai’s highly regarded Ivory Touch key surfaces as standard.  This finely textured material gently absorbs fingertip perspiration and oils to assist playing control, and possesses a natural, matte finish that is smooth but not slippery.

 

Furthermore, this moisture is absorbed without dirt or grease permeating the surface, allowing the keytops to be wiped clean easily using just a damp cloth.

 

CN301

Let-off Simulation
As the most authentic digital piano keyboard action in its class, Responsive Hammer III even reproduces the ‘let-off’ characteristic of acoustic piano actions.

 

This subtle ‘notch’ sensation can be felt when playing the keys of a grand piano very gently, and may be used by experienced pianists to aid control when playing pianissimo passages.

 

SOUND

CN301

The Sound of a Grand Piano: Three world-class instruments
Earning a reputation as the ‘premier pianos of Japan’, Shigeru Kawai instruments grace the stages of concert halls and musical institutions throughout the world, and are prized for their outstanding tonal clarity and exceptional dynamic range.

 

The new CN301 captures the magnificent tone of two premier Shigeru Kawai instruments: the flagship SK-EX Concert and mid-sized SK-5 Studio grand pianos, allowing musicians to enjoy the contrasting properties of each.
In addition, the CN301 also features the distinctive sound of Kawai’s highly acclaimed EX concert grand piano, which has frequently been selected by professional pianists in such prestigious events as the Chopin, Tchaikovsky, and Rubinstein international piano competitions, among others.

 

All three instruments are faithfully reproduced with full 88-key sampling using proprietary Progressive Harmonic Imaging™ sound technology, to establish a new standard in digital piano tonal quality.

 

CN301
CN301
CN301

 

Piano sound demos

 

CN301

Full 88-key stereo piano sampling
The rich, expressive sound of the SK-EX and EX concert grand pianos is at the heart of the CN301, with all eighty-eight keys of these world-class instruments painstakingly recorded, meticulously analysed, and accurately reproduced as high-fidelity digital waveforms.

 

Recording each key individually in this way – as opposed to stretching the same tone over several different notes – preserves the grand pianos’ unique harmonic character, and guarantees that the sound heard when playing any one of the CN301’s weighted keys is a faithful representation of the original acoustic source.

 

CN301

Harmonic Imaging technology
When playing a fine piano, the amount of pressure applied to the keyboard affects not only the volume of the sound produced, but also the unique tonal character of each note.  Therefore, in order to construct a realistic acoustic portrait of each grand piano, not only is each key recorded individually, but also at a wide variety of different volumes, ranging from gentle pianissimo to thunderous fortissimo.

 

The CN301 offers a highly detailed acoustic portrait, employing Kawai’s proprietary Progressive Harmonic Imaging sampling technology to ensure smooth tonal transitions across the keyboard and throughout the entire dynamic range.

 

CN301

Variety beneath your fingertips
Alongside the classically voiced SK-EX, SK-5, and EX, and grand piano sounds, the CN301 also showcases a selection of Jazz, Pop, and Modern variations suitable for a range of musical genres.  A traditional Kawai upright piano sound is also included, for pieces that suggest a feeling of nostalgia, or call for a slightly more intimate tonal character.

 

CN301

Personalised piano adjustments
The knowledge and skill of an experienced piano technician is essential to bring out the best of a fine acoustic piano. In addition to tuning each note, the technician also performs numerous regulation and voicing adjustments that allow the instrument to truly sing.

 

The CN301’s powerful Virtual Technician function simulates these refinements digitally, allowing discerning musicians to shape aspects of the selected piano’s character to suit their personal preferences.

 

Perform touch weight and voicing adjustments, regulate hammer and key release noises, and fine-tune string, damper, and cabinet resonances.  It is even possible to adjust the precise tuning, volume, and character of individual notes – all in real-time.

 

CN301

Powerful Effects & Reverb
The CN301’s powerful digital effects engine enhances the instrument’s superior core sounds, applying additional layers of detail and realism that bring performances to life.

 

Studio-quality reverb allows pianists to position themselves within one of six acoustic environments, ranging from a small practise room to an inspirational grand cathedral.

 

DELIVERY

Premium audio technologies
Developed by Kawai R&D’s highly experienced audio engineering team, the CN301 features a redesigned speaker system and a brand new high quality power adapter. These components combine to deliver best-in-class audio quality, producing an extremely rich, clear sound with minimal distortion.

 

CN301
High quality sound hardware
The CN301 motherboard and sound hardware is engineered for precise signal conversion and optimum sound quality.  Advanced low-noise circuit designs and premium audio components combine to ensure crystal clear, high-fidelity sound with minimal distortion.
CN301
Premium speaker drivers
The CN301’s high quality speaker drivers were selected for their flat frequency response and ultra-low distortion characteristics, ensuring the most accurate reproduction of the original Shigeru Kawai SK-EX concert grand piano.

 

CN301

High-performance 4-speaker output system
Unrivalled in its price range, the CN301’s high-performance 4-speaker output system is designed to reproduce the harmonic spectrum of an acoustic piano. Lower-range frequencies are delivered through the underside of the instrument, while mid and high frequencies are projected outward via top-mounted speakers, resulting in an expansive tone that closely mirrors the sound projection of a grand piano.

 

CN301

360° Speaker Diffusers
 

In addition to utilising high quality driver units, the CN301 top-mounted speakers also feature custom-engineered diffuser panels, which help to expand the piano’s tonal projection in all directions.

 

These additional components create a 360° sound field around the instrument, ensuring a natural piano sound for both the player, and those listening elsewhere in the room.

 

FEATURES

CN301

The Variety of a Digital Piano: Convenience & Flexibility
Complementing the instrument’s acclaimed Responsive Hammer III keyboard action and Progressive Harmonic Imaging piano sounds, the CN301 also offers a strong selection of digital piano features that further enhance one’s musical enjoyment.

 

Wireless Bluetooth® connectivity, USB audio record/playback, Dual, Split, and Four Hands keyboard modes, and a rich assortment of instrumental voices add greater variety to players’ performances, while the convenient metronome function and integrated lessons ensure that regular practise is both productive and engaging for aspiring pianists.

 

CN301

Integrated Bluetooth® connectivity
In addition to standard USB and MIDI jacks for connecting to computers or other instruments, the CN301 also features integrated Bluetooth® MIDI and Audio technologies that allow the instrument to communicate with supported smart devices wirelessly.

 

Once paired with a phone, tablet, or laptop, CN301 owners can enjoy a wide variety of exciting music-related apps that enhance their learning and playing experience, or stream audio from songs and videos directly through the instrument’s premium amplifier and speaker systems without the need to connect additional cables.

 

* Availability of Bluetooth® function may vary depending on market area.
* For more information please refer to the Bluetooth MIDI Information support page.

 

CN301

PianoRemote app
The CN301 is compatible with Kawai’s latest PianoRemote control app for iOS and supported Android devices. This app connects to the piano wirelessly via the instrument’s integrated Bluetooth feature, providing an effortless way to change sounds or adjust settings from an attractive touch-based user interface.

Learn more about the PianoRemote app >

 

Apple AppStoreGoogle Play Store

 

CN301

Additional sounds & playing modes
Supplementing the beautiful acoustic piano voices, the CN301 also features a strong selection of additional sounds, ranging from electric pianos and drawbar or church organs, to strings, human choirs, and synth pads. inviting musicians to add greater variety to their performances.

 

The Dual playing mode also allows two different sounds, such as grand piano and strings, to be layered together, while the Split and Four Hands modes divide the keyboard into two independent sections.

 

The latter feature is particularly useful in learning environments, allowing teacher and student (or student and student) to play together at the same time using a single instrument.

 

Instrument sound demos

 

CN301

Flexible USB connectivity
In addition to wireless functionality, the CN301 is also equipped with USB ports that allow the instrument to be connected directly to a computer for MIDI use, or to load and save data to USB memory devices.

 

This latter USB to Device functionality allows recorder songs stored within internal memory to be safely preserved on USB flash drives, or for standard MIDI files (SMF) downloaded from the internet to be played back and enjoyed using the instrument’s excellent Progressive Harmonic Imaging sounds without additional hardware or cables.

 

CN301

MP3/WAV Playback & Record
USB memory devices can also be used to play back MP3 or WAV audio files, allowing musicians to learn the chords or melody for a new piece, or to simply play along with their favourite songs.

 

It is even possible to record and overdub entire performances directly as MP3 or WAV audio files for emailing to family and friends, or casual listening away from the piano.

 

CN301

Grand Feel Pedal System
Reinforcing the CN Series’ reputation as the most realistic digital pianos in their price range is Kawai’s Grand Feel Pedal System.

 

This unique feature accurately replicates the position and individual weighting of the damper, soft, and sostenuto pedals of a Shigeru Kawai SK-EX concert grand piano to further enhance the CN301’s acoustic piano-like authenticity.

 

CN301

Superior headphone experience
The CN301’s Spatial Headphone Sound (SHS) technology enhances the depth and realism of the instrument’s sound when listening through headphones or earphones. The player can select one of three different acoustic presets that adjust the spatial positioning of the sound, while also helping to reduce auditory fatigue when using earphones or headphones for extended periods of time.

 

In addition, the CN301 also allows players to select a variety of headphone types (Open, Semi-open, Closed, In-Ear, Canal, etc.) for an optimised listening experience.

Learn more about the Kawai SH-9 headphones >

 

CN301

Built-in lesson function
The CN301’s convenient lesson function allows aspiring pianists to learn piano with classical Czerny, Chopin, Burgmüller, Beyer, Bach, and Beethoven etudes, or a collection of songs from the popular Alfred’s Basic, Adult, and Premier course books.

 

With a strong emphasis on acoustic piano realism, the CN301 also features traditional finger exercises, scales, and warm-up drills, and includes companion books for all classical scores to further aid one’s piano development.

* Included score books dependent on market location.

* Alfred lesson books sold separately.

 

DESIGN

CN301

Grand performance within a modern, premium cabinet
The CN301’s modern cabinet incorporates a curved leg design, with minimalist toe blocks for additional stability.  Its flat fascia and tall upper board give the instrument a traditional, upright piano-like quality, while the extruded side panels contribute to a premium appearance that belies the CN301’s affordable price.

 

CN301

Broad, adjustable music rest
The CN301’s broad music rest is engineered to accommodate the most ambitious musical works, with a high-quality surface and attractive round design.

 

As with a grand piano, the viewing angle of the instrument’s music rest can be adjusted to suit the performer’s playing position, or laid flat for convenience when notating scores or sketching musical ideas.

 

CN301

Easy to use interface with OLED display
The CN301 features an easy to use control panel neatly embedded within the left cheekblock, with a high resolution OLED display providing information about the currently select sound, function, or setting.

 

Unlike most other digital pianos in its class, the CN301’s various sounds and functions are all selected directly from the control panel, without needing to press and hold buttons while remembering different key combinations.  This helps to simplify operation, and ensures that the piano can be enjoyed by even the youngest members of the family.

 

CN301

Cabinet Finishes
The CN301 is available in three attractive cabinet finishes: Premium Rosewood, Premium Satin Black, and Premium Satin White, allowing musicians to coordinate their piano with a range of modern interiors.

* Cabinet finish availability dependent on market location.

 

DIMENSIONS

CN301

 

SPECIFICATIONS

Keyboard ・ Responsive Hammer III action
– 88 keys
– Grade-weighted hammers
– Ivory Touch white key surfaces
– Let-off simulation
– Triple sensor key detection
– Counterweights
Pedal ・ Grand Feel Pedal System
– Damper (with half-pedal support)
– Soft
– Sostenuto
Piano Sound ・ Progressive Harmonic Imaging (PHI)
– 88-key stereo sampling
– SK-EX, SK-5, EX recording
– 256 note maximum polyphony
Piano Resonance ・ Acoustic Rendering
– Damper Resonance
– String Resonance
– Undamped String Resonance
– Cabinet Resonance
Piano Adjustment ・Virtual Technician (21 parameters)
– Touch Curve (incl. User Touch Curve)
– Voicing (incl. 88-key User Voicing)
– Damper Resonance
– Damper Noise
– String Resonance
– Undamped String Resonance
– Cabinet Resonance
– Key-off Effect
– Fall-back Noise
– Hammer Delay
– Hammer Noise
– Topboard Simulation
– Decay Time
– Release Time
– Minimum Touch
– Stretch Tuning (incl. 88-key User Tuning)
– Temperament (incl. User Temperament)
– Temperament Key
– Key Volume (incl. 88-key User Key Volume)
– Half-Pedal Adjust
– Soft Pedal Depth・Virtual Technician Smart Mode (10 presets)
No. of Sounds 45 voices
Reverb 6 types
Brilliance
Other Effects 24 types
Speakers 13 cm x 2 (low-mid range speakers)
(8 x 12 cm) x 2 (mid-high range speakers, with diffusers)
Output Power 40 W (20 W x 2)
Headphone Enhancements Spatial Headphone Sound
Headphone Type
Display 128 x 64 pixel OLED
Key Cover Sliding type
Music Rest Collapsible type (3 angle adjustability)
Product
Size & Weight
Width 141 cm (55 1/2″)
Depth 43.5 cm (17 1/3″)
Height 87 cm (34 1/4) [music rest flat]
104.5 cm (41 1/4″) [music rest raised]
Net Weight 47.5 kg (105 lbs.)
Packing
Size & Weight
Dimensions 156 (W) x 65 (D) x 46.5 (H) cm (without bench)
155 (W) x 60 (D) x 54 (H) cm (with bench)
Gross Weight 66 kg (without bench)
75 kg (with bench)
Available Finishes Premium Satin Black (CN301B)
Premium Satin White (CN301W)
Premium Rosewood (CN301R)
Basic Functions Dual
Split
Four Hands
Transpose
Tuning
Registration
Startup Setting
Low Volume Balance
Internal Songs Sound Demo 33 songs
Piano Music 29/42 songs *
Concert Magic 176 songs
Lesson Songs Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)
Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)
Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139)
Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)
J.S. Bach: Inventionen
Sonatinen Album 1
Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19)
Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A
Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B
Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A
Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B
Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1
Internal Recorder Total Memory approximately 90,000 notes
No. of Songs 10 songs
Parts 2 part
Metronome Time Signatures 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8
Drum Rhythms 100 patterns
Bluetooth * Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible)
Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant
Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible)
USB Audio Recorder Record/Playback MP3
WAV
SMF (Playback only)
Other Functions Overdubbing
Bluetooth Audio recording
App Functions PianoRemote (iOS/Android)
PiaBookPlayer (iOS/Android)
Connector Jacks Headphone 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks
MIDI USB-MIDI, Bluetooth MIDI *
Line Out 1/4″ L/MONO, R [unbalanced]
Line In 1/4″ L/MONO, R [unbalanced]
USB to Host
USB to Device
Others
Power Consumption 17 W
Power Power cable
AC adaptor (PS-154)
Bench Fixed-height or height-adjustable bench *
Headphones Headphone hook
Sheet Music Classical Piano Collection *
Classical Lesson Scores *
Finger Exercises
Others Warranty Card *
Owner’s Manual
Internal Song Lists

* Depending on market location.Specifications are subject to change without notice.

นัฎฐพล นัคเรศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color

, ,

Option

ราคาปกติ, ราคาผ่อน 0%

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รีวิวจากลูกค้าตัวจริง

มีน TaitosmitH


ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในการ Support ที่มีกันตลอดมาของ CT ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจคร่วมกันต่างๆ ขอบคุณที่เป็นส่วนนึงในการช่วยเหลือที่ดีที่มีให้กันมาครับ:)

webmaster

บูม The Yers


สวัสดีปีใหม่ ถ้าอยากได้กีตาร์ใหม่ สวัสดี CT

webmaster

ตูน Three Man Down


ผมซื้อของจาก CT มาตลอดเพราะเป็นร้านที่มีของที่ผมต้องการทุกอย่างเลยครับ มาที่เดียวได้ของครบกลับไปบ้านพร้อมลุยงานต่อชิลๆ และพี่ๆที่ CT ก็ให้คำแนะนำเรื่องอุปกรณ์ต่างๆได้เสมอเลยครับ

CT Admin

คำถามที่พบบ่อย

  • ร้านเปิดเวลาไหนบ้าง?
  • ร้านเปิดทุกวัน เวลาทำการ 10.00 – 18.30 น.
  • ร้าน CT Music Shop ตั้งอยู่ที่ไหน?
  • ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 38 และ 40 สำหรับท่านที่มาเป็นครั้งแรกแนะนำให้มาจากทางซอยสุขุมวิท 38 เนื่องจากเดินทางได้สะดวกกว่า (ซอยสุขุมวิท 40 เป็นซอย one way ถ้าเลยอาจจะกลับรถลำบาก) โดยซอยสุขุมวิท 38 ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อพอดี สามารถลงจากรถไฟฟ้าทองหล่อ ออกทางออกที่ 4 ลงมาก็จะเจอกับซอยสุขุมวิท 38 ทันที ร้านตั้งอยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 600 เมตร ก็จะเจอซอยเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นซอยเชื่อมกับซอยสุขุมวิท 40 (เป็นเลี้ยวซ้ายเดียวที่มีในซอย 38) เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือทันทีเป็นตึกอาคารชุดสีน้ำตาลสองแถวหันหน้าเข้าหากัน (ร้านอยู่ฝั่งขวาครับ)