เปียโนไฟฟ้า Kawai CA79

เปียโนไฟฟ้า Kawai CA79

รหัสสินค้า: 13AK01011 Brand: Kawai

รับประกัน 3 ปี พร้อมเก้าอี้เปียโน

132,900.00฿163,900.00฿

ล้างค่า

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รายละเอียดเพิ่มเติม...

HIGHLIGHTS

■  Latest Grand Feel III wooden-key keyboard action
■  Ebony & Ivory Touch key surfaces, 3-sensor, let-off, counterweights
■  SK-EX Rendering piano sound engine with multi-channel sampling
■  Premium audio processing and amplification technologies
■  High-performance speaker system with 360°speaker diffuser panels

■  Integrated Bluetooth® MIDI and Audio with aptX support
■  Modern 5″ LCD touchscreen display embedded within cheekblock
■  MP3/WAV/SMF playback, record, and overdub to USB
■  Spatial Headphone Sound for enhanced depth and realism
■  Contemporary cabinet design with 6-position adjustable music rest

 

CA79

Feel Inspired
A piano that will encourage enthusiastic players to become accomplished pianists, and transform living rooms into grand concert halls.  This is the ambitious philosophy behind Kawai’s latest Concert Artist series – premium instruments that capture the essence of playing a magnificent concert grand piano, and inspire musicians to realise their true artistic potential.

 

TOUCH

CA79

The Touch of a Grand Piano: Grand Feel III wooden key action
Embracing many of the long-established principles associated with an acoustic piano, the Grand Feel III keyboard action utilised by the CA79 combines realistic materials, motion, and mechanism to recreate the exceptional touch of the finest concert grand pianos.

 

CA79

All eighty-eight black and white keys are crafted entirely from long pieces of wood, with finely textured ivory and ebony-like surfaces applied to absorb moisture and assist control.  Each wooden key pivots smoothly on a balance pin – the ends rising and falling to replicate the familiar ‘seesaw’ motion of an acoustic piano action.  When pressed, the back of the key lifts, triggering a grade-weighted hammer to strike a pressure switch.  The amount of force applied to this switch is then measured, and the corresponding note played with authentic tonal character and volume.

 

CA79

Extra-long key length,
Extra-long pivot length
In addition to featuring extended, fully wooden keys, Grand Feel keyboard actions also boast some of the longest key pivot lengths – matching that of a Kawai grand piano.

 

This extended key pivot length provides a more evenly balanced touch weight from the front to the rear of each key, allowing greater fluency and expressive control, while also minimising the need to readjust one’s technique when playing an acoustic grand piano.

 

CA79

88-key Graded Counterweights
In addition to grade-weighted hammers, the Grand Feel III action also features metal counterweights, attached beneath each key, and graded across the length of the keyboard.

 

As with an acoustic piano, these additional weights help to balance the touch of the keyboard during pianissimo passages, while providing a feeling of greater substance and solidity when playing with force.

 

CA79

Triple sensor key detection
The Grand Feel III keyboard action also features an accurate triple-sensor key detection system for enhanced playing realism.

 

The added third sensor improves responsiveness when playing the same key repeatedly, and unlike conventional two sensor keyboard actions found in many digital pianos, allows the sound of a single note to be gradually ‘layered’ without the previous tone being lost.

 

In addition, Kawai’s action technology also monitors the speed at which each key is lifted, influencing the release character of piano sounds, and providing a greater range of expression between staccato and legato playing.

 

CA79

Ivory & Ebony Touch key surfaces
The exceptional CA79 features Kawai’s highly regarded Ivory Touch white key surfaces as standard.  This finely textured material gently assists playing control, and possesses a natural, matte finish that is smooth but not slippery.

 

To complement these premium white keys, Kawai has also developed Ebony Touch, a special black key material that reproduces the finely-textured grain and rich lustre of real ebony wood.  The result is a keyboard surface that looks and feels as luxurious as some of the world’s finest grand pianos, inspiring musicians of all levels to become better pianists.

 

CA79

Let-off Simulation
As the most authentic digital piano keyboard action, Grand Feel III even reproduces the ‘let-off’ characteristic of acoustic piano actions.  This subtle ‘notch’ sensation can be felt when playing the keys of a grand piano very gently, and may be used by experienced pianists to aid control when playing pianissimo passages.

 

In addition, the Grand Feel III action supports playing notes from the let-off point (sometimes referred to as playing ‘off the jack’), allowing the most advanced piano techniques to be performed.

 

SOUND

CA79

The Sound of a Grand Piano: Shigeru Kawai SK-EX concert grand
The Shigeru Kawai SK-EX concert grand piano was conceived as the next step in evolving the art of the piano. Earning a reputation as the ‘premier piano of Japan,’ it graces the stages of concert halls and musical institutions around the globe, receiving universal acclaim for its exceptional clarity and dynamic range.  The SK-EX has frequently been selected by professional pianists at such prestigious events as the Chopin, Tchaikovsky, and Rubinstein international piano competitions.  With its magnificent tone and wonderfully responsive touch, the SK-EX can best be described with one word – incomparable.

Learn more about Shigeru Kawai grand pianos  >

 

CA79

Pianist Mode: SK-EX Rendering sound engine
In order to faithfully reproduce the stunning sound of a Shigeru Kawai concert grand piano digitally, Kawai has developed SK-EX Rendering.  This special, piano-only sound engine focusses the Concert Artist’s DSP power, combining multi-channel, 88-key sampling with the latest resonance modelling technology to deliver pure acoustic piano authenticity.  When SK-EX Rendering is selected, players can choose ten differently prepared piano characters ranging from Classic and Romantic, to Jazz, and even Boogie.

 

CA79
Multi-channel Sampling
While digital pianos typically employ single-point stereo sampling, the SK-EX Rendering engine’s multi-channel sampling captures the sound from different points of the Shigeru Kawai concert grand.

 

This modern technique not only allows a broader range of tonal characteristics to be recorded and reproduced, but also improves the connection felt between the keyboard and piano sound, resulting in a more lively and authentic response to changes in dynamics.

CA79
Full Resonance Modelling
This naturally expressive Shigeru Kawai sound is further enriched by newly developed resonance algorithms, which physically model the complex tonal interactions produced by the strings, dampers, and various other parts of an acoustic piano.

 

Unlike other resonance simulations, SK-EX Rendering generates resonances for the damper pedal and all 88 keys progressively (i.e. in gradual amounts, not simply on or off), allowing the Concert Artist to behave – and therefore be controlled – more like an acoustic piano.

 

SK-EX Rendering audio demos

 

Harmonic Imaging XL sound engine
Accompanying the dedicated SK-EX Rendering pianos, the CA79 also features the flexible Harmonic Imaging XL sound engine, which offers a broader selection of instrument voices, and the ability to combine sounds.  Harmonic Imaging XL also showcases a selection of alternative acoustic pianos captured with full 88-key stereo sampling.

 

 

CA79

The Kawai EX full concert grand piano has frequently been selected by professional pianists in such prestigious events as the Chopin, Tchaikovsky, and Rubinstein international piano competitions, while the Shigeru Kawai SK-5 chamber grand and Kawai K-60 upright allow performers to enjoy the contrasting tonal characteristics of various different piano sizes and voicing configurations.

 

CA79

Personalised piano adjustments
The knowledge and skill of an experienced piano technician is essential to bring out the best of a fine acoustic piano. In addition to tuning each note, the technician also performs numerous regulation and voicing adjustments that allow the instrument to truly sing.

 

The CA79’s powerful Virtual Technician function simulates these refinements digitally, allowing discerning musicians to shape aspects of the selected piano’s character to suit their personal preferences.

 

Perform touch weight and voicing adjustments, regulate hammer and key release noises, and fine-tune string, damper, and cabinet resonances.  It is even possible to adjust the precise tuning, volume, and character of individual notes – all in real-time.

 

CA79

Rich sound selection
Supplementing the beautiful acoustic piano voices, the CA79 also features an excellent selection of additional instruments, ranging from electric pianos and drawbar or church organs, to strings, human choirs, and synth pads, inviting musicians to add greater variety to their performances.

 

Furthermore, the Dual playing mode also allows two different sounds, such as grand piano and strings, to be layered together for a richer, more luscious tone, while the Split and Four Hands modes divide the keyboard into two independent sections with separate sounds for each.  The volume balances and other settings for each playing mode can also be easily adjusted using the instrument’s intuitive touchscreen interface.

 

DELIVERY

CA79

Premium audio technologies
Developed in collaboration with Onkyo, one of Japan’s leading premium audio equipment manufacturers, the CA79 utilises specialist components designed for high-end audio reproduction.  With cutting-edge technologies such as 1-bit processing, dual DAC signal conversion, and DIDRC filtering, the Concert Artist’s optimised power amplifiers reproduce the Shigeru Kawai grand piano sound with stunning clarity, richness, and power, while the high-performance Discrete SpectraModule™ headphone amplifier ensures the finest quality listening experience, even when playing in privacy.

 

CA79
1-bit DSD Processing
Increases the sound resolution, resulting in a more ‘analogue’ tonal quality that is less fatiguing than standard PCM audio.
CA79
Premium Dual DACs
Decode the left and right audio channels separately, ensuring the most precise digital-analogue signal conversion.
CA79
DIDRC Filter circuit
Unique filtering technology that eliminates digital-specific noise, preserving the special harmonic characteristics of a grand piano.

 

CA79
Premium Power Amplifiers
Two separate amplifier modules that deliver sound energy with maximum efficiency.  These custom designed amplifiers utilise high specification components for improved richness and presence, with a vast dynamic range that is free of distortion.
CA79
Discrete SpectraModule™
A unique headphone amplifier developed using the latest audio technologies.  This class-leading amplifier features a 500 V/µs slew-rate, ensuring ultra-fast response to rapid changes in sound level, fully reproducing the piano’s dynamic characteristics.

 

SPEAKER SYSTEM

CA79

Powerful 6-speaker output system
The latest Concert Artist instruments feature high fidelity speaker systems that have been specially designed to deliver deep bass and crisp treble frequencies.  The high specification CA79 boasts an improved 6-speaker output system, with lower range frequencies delivered through the underside of the instrument, and mid and high frequencies projected outward via top-mounted and front-facing speakers.  The result is a broad, resonating tone that closely mirrors the immersive sound field of an acoustic grand piano.

 

CA79

360° Speaker Diffusers
In addition to utilising premium driver units, the CA79 top-mounted speakers also feature custom-engineered diffuser panels, which help to expand the pianos’ tonal projection in all directions.

 

These additional components create a 360° sound field around the instrument, ensuring a natural piano sound for both the player, and those listening elsewhere in the room.

 

FEATURES

CA79

The Variety of a Digital Piano: Convenience & Flexibility
Complementing the instrument’s class-leading Grand Feel III keyboard action and stunning SK-EX Rendering piano sound engine, the CA79 also offers a strong selection of digital features that further enhance one’s musical enjoyment.

 

Full Bluetooth® connectivity and USB audio record/playback allows musicians to extend the functionality of their piano, or play-along with their favourite artists, while the convenient metronome and integrated lesson functions, featuring classical etudes and Alfred course books, ensure that regular practise is both productive and engaging for aspiring pianists.

 

CA79

All functions are accessible from the CA79’s 5″ touchscreen display, which allows sounds and settings to be selected from an attractive user interface simply by tapping or swiping the display with a finger.

 

The screen can also be set to fade out automatically while playing, thus preserving the instruments’ acoustic piano-like appearance, and minimising any visual distractions to the performer.

 

CA79

Integrated Bluetooth® connectivity
In addition to standard USB and MIDI jacks for connecting to computers or other instruments, the CA79 also features integrated Bluetooth® MIDI and Audio technologies that allow the instrument to communicate with supported smart devices wirelessly.

 

Once paired with a phone, tablet, or laptop, Concert Artist owners can enjoy a wide variety of exciting music-related apps that enhance their learning and playing experience, or stream audio from songs and videos directly through the instruments’ premium amplifier and speaker systems without the need to connect additional cables.

 

* Availability of Bluetooth® function may vary depending on market area.
* For more information please refer to the Bluetooth MIDI Information support page.

 

CA79

PianoRemote app
The CA79’s redesigned communication standard allows the user-friendly touchscreen interface to also be accessed via the dedicated PianoRemote app for iOS and supported Android devices. The app connects to the piano wirelessly via the Concert Artists’ integrated Bluetooth, providing an effortless way to change sounds, or enjoy the vast array of built-in music content from the comfort of an armchair.

 

Learn more about the PianoRemote app >

 

Apple AppStoreGoogle Play Store

 

CA79

Flexible USB connectivity
In addition to wireless functionality, the Concert Artist is also equipped with USB ports that allow the instrument to be connected directly to a computer for MIDI use, or to load and save data to USB memory devices.

 

This latter USB to Device functionality allows recorder songs stored within internal memory to be safely preserved on USB flash drives, or for standard MIDI files (SMF) downloaded from the internet to be played back and enjoyed using the instrument’s exquisite Harmonic Imaging XL sounds without additional hardware or cables.

 

CA79

MP3/WAV Playback & Record
USB memory devices can also be used to play back MP3 or WAV audio files, allowing musicians to learn the chords or melody for a new piece, or simply enjoy playing along with their favourite songs.  It is even possible to record entire performances (including external Line In and Bluetooth sources) as MP3 or WAV audio files for emailing to family and friends, or casual listening away from the piano.

 

CA79

Built-in lesson & finger exercises
The CA79’s convenient lesson function allows aspiring pianists to learn piano with classical Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Beethoven, and Chopin etudes, or a collection of songs from the popular Alfred’s Basic, Adult, and Premier course books.

 

With a strong emphasis on acoustic piano realism, the Concert Artist also features traditional finger exercises, scales, and warm-up drills, and includes companion books for all classical scores to further aid one’s piano development.

 

* Included score books dependent on market location.
* Alfred lesson books sold separately.

 

CA79

Grand Feel Pedal System
Reinforcing the Concert Artist’s reputation as the most realistic digital piano is Kawai’s Grand Feel Pedal System.  This unique feature accurately replicates the position and individual weighting of the damper, soft, and sostenuto pedals of the Shigeru Kawai SK-EX concert grand piano to further enhance the CA79’s acoustic piano-like authenticity.

 

Moreover, it is also possible to adjust the half-pedal sensitivity of the damper pedal, and effectiveness of the soft pedal using dedicated Virtual Technician parameters, allowing experienced pianists to personalise the instrument’s response to match their individual pedalling technique.

 

CA79

Superior headphone experience
The CA79’s Spatial Headphone Sound (SHS) technology enhances the depth and realism of the instrument’s sound when listening through headphones or earphones.  The player can select one of three different acoustic presets that adjust the spatial positioning of the sound, while also helping to reduce auditory fatigue when using earphones or headphones for extended periods of time.

 

In addition, the CA79 also allows players to specify the type of headphones connected (Open, Semi-open, Closed, In-Ear, Canal, etc.) to ensure an optimal listening experience.

 

DESIGN

CA79

Grand first impressions
Sitting down at the CA79, the first thing that strikes the player is the instrument’s flat fascia and tall upper board, giving the impression of a grand piano and immediately elevating the musical aspirations of the performer. The distinctive KAWAI badge – representing three generations of proud family leadership, and over 90 years of piano excellence – adorns the CA79’s fallboard, with its warm, metallic glow mirroring the
graceful movements of the player’s hands below.

 

CA79

Modern classic design
The CA79 cabinet design incorporates sharp, stylish lines, balanced by rounded edges and elegantly tapered support legs.  The taller, thinner body occupies less space than previous generation models, and contributes to the pianos contributes to the piano’s light character, yet it retains the classic wooden toeblocks that provide a sense of stability and substance.

 

This combination of both traditional and modern design elements reflects Kawai’s rich acoustic piano heritage, while underscoring the state-of-the-art digital technology inside the latest instruments.

 

CA79

Adjustable music rest
The CA79’s broad music rest is designed to accommodate the most ambitious musical works, with smoothly rounded edges and simulated leather lining the base.

 

As with a grand piano, the viewing angle of the Concert Artist’s music rest can be adjusted to suit the performer’s height and playing position, or even set to a special ‘composer desk’ angle for greater convenience when notating scores or sketching musical ideas.

 

CA79

Cabinet Finishes
The CA79 is available in a choice of four attractive cabinet finishes: Premium Rosewood, Premium Satin Black, Premium Satin White, and luxurious Ebony Polish, allowing musicians to coordinate their piano with a range of modern interiors.

 

* For a visual representation of the piano in each finish, please refer to the Gallery function at the top of this page.
* Cabinet finish availability dependent on market location.

 

DIMENSIONS

CA79

 

SPECIFICATIONS

Keyboard ・ Grand Feel III action
– 88 wooden keys
– Grade-weighted hammers
– Ivory Touch white key surfaces
– Ebony Touch black key surfaces
– Let-off simulation
– Triple sensor key detection
– 88-key Graded counterweights
Pedal ・ Grand Feel Pedal System
– Damper (with half-pedal support)
– Soft (with half-pedal support)
– Sostenuto
Piano Sound ・ SK-EX Rendering
– 88-key multi-channel sampling
– SK-EX recording・ Harmonic Imaging XL (HI-XL)
– 88-key stereo sampling
– SK-EX, SK-5, EX recording

256 note maximum polyphony

Piano Resonance ・ SK-EX Rendering: Resonance Modelling
– Damper Resonance
– String Resonance
– Undamped String Resonance
– Aliquot Resonance・ Harmonic Imaging XL: Acoustic Rendering
– Damper Resonance
– String Resonance
– Undamped String Resonance
– Cabinet Resonance
Piano Adjustment ・Virtual Technician (21 parameters)
– Touch Curve (incl. User Touch Curve)
– Voicing (incl. 88-key User Voicing)
– Damper Resonance
– Damper Noise
– String Resonance
– Undamped String Resonance
– Cabinet Resonance
– Key-off Effect
– Fall-back Noise
– Hammer Noise
– Hammer Delay
– Topboard Simulation
– Decay Time
– Release Time
– Minimum Touch
– Stretch Tuning (incl. 88-key User Tuning)
– Temperament (incl. User Temperament)
– Temperament Key
– Key Volume (incl. 88-key User Key Volume)
– Half-Pedal Adjust
– Soft Pedal Depth* Available parameters may vary depending on selected sound.
* ‘User’ parameters require system software v2.08 or later.

・Virtual Technician Smart Mode (10 presets)

No. of Sounds SK-EX Rendering: 10 rendering characters
Harmonic Imaging XL: 66 voices
Reverb SK-EX Rendering: Ambience (10 types)
Harmonic Imaging XL: Reverb (6 types)
Brilliance
Other Effects 24 types
Speakers 13 cm x 2 (Onkyo woofers)
(8 x 12) cm x 2 (Onkyo top speakers, with diffusers)
5 cm x 2 (tweeters)
Output Power 100 W (50 W x 2)
Headphone Enhancements Discrete SpectraModule™ headphone amplifier
Spatial Headphone Sound
Headphone Type
Headphone Amplifier
Display 5″ LCD touchscreen (480 x 800 pixels)
Key Cover Sliding type
Music Rest Collapsible type (6 angle adjustability)
Product
Size & Weight
Width 145 cm (57″)
Depth 47 cm (18 1/2″)
Height 94 cm (37″) [music rest flat]
111.5 cm (44″) [music rest raised]
Net Weight 76 kg (167 lbs.)
79 kg (174 lbs.) [Ebony Polish]
Packing
Size & Weight
Dimensions 159 (W) x 69.5 (D) x 65 (H) cm
Gross Weight 96 kg (without bench)
103 kg (with bench)
99 kg (without bench) [Ebony Polish]
106 kg (with bench) [Ebony Polish]
Available Finishes Premium Satin Black (CA79B)
Premium Satin White (CA79W)
Premium Rosewood (CA79R)
Ebony Polish (CA79EP)
Basic Functions Dual
Split
Four Hands
Transpose
Tuning
Low Volume Balance
Favorite
Internal Songs Sound Demo 37 songs
Piano Music 29/42 songs *
Concert Magic 176 songs
Lesson Songs Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)
Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)
Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139)
Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)
J.S. Bach: Inventionen
Sonatinen Album 1
Chopin Walzer (Chopin waltzes series)
Chopin Etudes (Opus 10)
Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A
Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B
Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A
Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B
Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1
Internal Recorder Total Memory approximately 90,000 notes
No. of Songs 10 songs
Parts 2 parts
Metronome Time Signatures 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8
Drum Rhythms 100 patterns
Bluetooth * Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible)
Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant
Bluetooth Audio with aptX support
USB Audio Recorder Record/Playback MP3
WAV
SMF (Playback only)
Other Functions Overdubbing
Line In recording
App Functions PianoRemote (iOS/Android)
PiaBookPlayer (iOS/Android)
Connector Jacks Headphone 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks
MIDI MIDI IN, MIDI OUT
Line Out 1/4″ L/MONO, R [unbalanced]
Line In 1/8″ Stereo (with volume adjust knob) [unbalanced]
USB to Host
USB to Device
Others
Power Consumption 55 W
Power Power cable
Bench Fixed-height or height-adjustable bench *
Headphones Headphone hook
Sheet Music Classical Piano Collection *
Classical Lesson Scores *
Finger Exercises
Others Warranty Card *
Owner’s Manual
Internal Song Lists

* Depending on market location.Specifications are subject to change without notice.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color

, , ,

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รีวิวจากลูกค้าตัวจริง

แชมป์ Crescendo


ให้ข้อมูลของสินค้าและคำแนะนำกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริการดี ราคาไม่แพง ผมใช้บริการเป็นประจำครับ

เจน Madpuppet Studio


เวลาที่ผมนึกถึงอุปกรณ์ดนตรี หรืออุปกรณ์ห้องอัดเสียง CT Music จะเป็นตัวเลือกแรกที่ผมมั่นใจเสมอเพราะเค้ามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเราได้และราคาสมเหตุสมผลอีกด้วยครับ

เอก Blackhead


ผมว่า CT music นี่สินค้าหลากหลายสุดละ มีทุกระดับราคา และทุกระดับคุณภาพ จบในร้านเดียวได้เลย สะดวกสุด ไม่ต้องไปวนร้านอื่นต่อ!!

คำถามที่พบบ่อย

  • ร้านเปิดเวลาไหนบ้าง?
  • ร้านเปิดทุกวัน เวลาทำการ 10.00 – 18.30 น.
  • ร้าน CT Music Shop ตั้งอยู่ที่ไหน?
  • ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 38 และ 40 สำหรับท่านที่มาเป็นครั้งแรกแนะนำให้มาจากทางซอยสุขุมวิท 38 เนื่องจากเดินทางได้สะดวกกว่า (ซอยสุขุมวิท 40 เป็นซอย one way ถ้าเลยอาจจะกลับรถลำบาก) โดยซอยสุขุมวิท 38 ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อพอดี สามารถลงจากรถไฟฟ้าทองหล่อ ออกทางออกที่ 4 ลงมาก็จะเจอกับซอยสุขุมวิท 38 ทันที ร้านตั้งอยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 600 เมตร ก็จะเจอซอยเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นซอยเชื่อมกับซอยสุขุมวิท 40 (เป็นเลี้ยวซ้ายเดียวที่มีในซอย 38) เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือทันทีเป็นตึกอาคารชุดสีน้ำตาลสองแถวหันหน้าเข้าหากัน (ร้านอยู่ฝั่งขวาครับ)