เปียโนไฟฟ้า Casio GP-310
ลดราคา!

เปียโนไฟฟ้า Casio GP-310

รหัสสินค้า: 13AC03009 Brand: Casio

CELVIANO Grand Hybrid reproduces even subtle nuances of the world’s most respected pianos. Three pianos that originate in Berlin, Hamburg and Vienna were chosen for this project. Casio has painstakingly researched and analyzed the unique characteristics of each piano. CELVIANO Grand Hybrid delivers brilliant sound of these pianos reproduced with Casio’s advanced technology. It will provide the experience of owning three of the finest pianos on earth.

101,150.00฿

ล้างค่า

สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อที่
More information / Order / Quotation please contact.

Email : [email protected]
Tel : 089-786-6306
Line ID : @ctmusicshop Add Friend

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปียโนไฟฟ้า Casio GP-310

AiR Grand Sound Source
Wooden keys
Number of Keys 88
Number of Keys 88
Natural Grand Hammer Action Keyboard
Touch Response : 5 sensitivity levels
Maximum Polyphony 256
26 built-in tones
Tunes 60
60 Tunes
Lesson Function
Lesson Function
Recorder
Recorder
Amp Output : 30W x 2 + 20W x 2
USB to host
USB to host
USB to device
USB to device

Features

Sound

Three Legendary Pianos
Their individual character and tone faithfully recreated

CELVIANO Grand Hybrid reproduces even subtle nuances of the world’s most respected pianos. Three pianos that originate in Berlin, Hamburg and Vienna were chosen for this project. Casio has painstakingly researched and analyzed the unique characteristics of each piano. CELVIANO Grand Hybrid delivers brilliant sound of these pianos reproduced with Casio’s advanced technology. It will provide the experience of owning three of the finest pianos on earth.

Berlin [ Berlin Grand ]

A balanced, elegant sound. Ideal for playing impressionistic music. Notable for its clear, ringing tone across the entire range.

iamge
Hamburg [ Hamburg Grand ]

A brilliant, rich sound. Loved by pianists for its wide range of expression. Well suited for various playing styles and genres.

iamge
Vienna [ Vienna Grand ]

Noted for its impressive low range. Great for both soft and vigorous playing with its warm tone. An ideal instrument for music from the classical period.

iamge

Sound Development in Collaboration

The Berlin Grand sound was developed in collaboration with C. Bechstein. Casio sought a clear, balanced and elegant sound for CELVIANO Grand Hybrid. D282, C. Bechstein’s ultimate masterpiece, is the model Casio intensively studied to achieve the goal. Mr. Albrecht, Service Director and Master Piano Maker at C. Bechstein, visited Casio R&D to supervise the sound development process through the final modification.

iamge
About C. Bechstein
About C. Bechstein

Since Carl Bechstein founded the Pianoforte production facility in Berlin in 1853, the name C. Bechstein has stood for the highest class of upright and grand pianos. C. Bechstein pianos have been appreciated by many famous composers and artists for their finest quality of sound and touch for many years. In the 21st Century, C. Bechstein is still recognized as one of the world’s leading piano manufacturers.


AiR Grand Sound Source

More natural sustain for more beautiful chord resonance. More sensitive expressiveness for pianissimo sounds, especially when playing extremely softly.
The CELVIANO Grand Hybrid incorporates AiR Grand Sound Source, a system using Casio’s state-of-the-art sound technologies. It includes many impressive features. Multi-dimensional Morphing delivers smooth changes between soft and strong playing. Acoustic Simulator reproduces the characteristics of sounds produced by acoustic grand pianos. The authenticity generated by the AiR Grand Sound Source ensures a pure piano experience.

  • AiR = Acoustic & Intelligent Resonator
AiR Grand Sound Source

Multi-dimensional Morphing

On an acoustic grand piano, the volume and quality of sounds change from the time the keys are struck until they die away. Casio’s Multi-dimensional Morphing technology enables natural, smooth transitions in sound volume and tone based on the power of the keystroke. This technology contributes to more expressive performances.

AiR = Acoustic & Intelligent Resonator

Acoustic Simulator

[ Resonance System ]

The various types of resonance in a grand piano are crucial to the playing experience. The CELVIANO Grand Hybrid incorporates String Resonance, which exposes the harmonic relationships between various strings when keys are struck. Also Damper Resonance reproduces the resonance occurring when a damper pedal is pressed. Casio’s Resonance System reproduces the resonance of both the strings and sound board of a grand piano by selecting, controlling and synthesizing according to performance conditions.

Resonance System
[ Action Sound System ]

A grand piano also generates several types of mechanical sounds, which are an important part of the playing experience. Casio has sought to provide a more realistic simulation by reproducing the sounds of these mechanisms. Three types of operating sounds are included, and the volume of each can be set independently or turned off.

  • Damper Noise, Key On Action Noise and Key Off Action Noise
Action Sound System
[ Key Off Simulator ]

The lengths of the lingering sounds produced by a grand piano vary depending on the speed at which players release their fingers after pressing the keys. In a similar fashion, Casio’s Key Off Simulator controls the length of these sounds based on the key’s release speed and delivers a natural decay of the sound. This enables players to express delicate nuances when playing staccato and legato.

Key Off Simulator
[ Hammer Response ]

The timing of a grand piano’s sound varies subtly depending on which keys are being played, even when the keys are struck with the same force. To achieve optimal authenticity, Casio has installed appropriate settings for each of the three grand piano tones. The sound production timing can also be adjusted to suit the player.

Hammer Response

Grand Pedal System

By continuously sensing and detecting the position of the damper pedal, Casio’s Grand Pedal System enables fine-tuning of the damping volume and note length depending on the degree of pedal depression. In addition, the Half Pedal Position function permits adjustment of the depression position at which the damping effect comes into play according to the player’s preference. For performances which utilize the soft pedal, the change in volume and characteristics of sound is extremely natural where the player can enjoy a wide range of expression when playing softly.

Grand Pedal System

Grand Acoustic System

More powerful, dynamic playing expression from lows to mids to highs, thanks to the superlative sound delivered by an upgraded downward-facing main speaker, with especially improved bass
Casio has developed a new dedicated speaker system for the CELVIANO Grand Hybrid that reproduces the characteristics of sound emanating upwards and downwards from an acoustic grand piano. This enables powerful and dynamic expression from rich, stately bass to bright mid-high sounds. The four-channel audio system incorporates six speakers, carefully positioned in a structural design that releases sound outward from the interior of the body. The system delivers the same sound field experience a player would enjoy while playing an acoustic grand piano.

Grand Acoustic System

Adjustable Lid Position & Lid Simulator

The CELVIANO Grand Hybrid’s design includes a top panel that can be manually raised and lowered. The lid’s position not only physically affects the sound coming from the upper speakers, but also works in conjunction with the “Lid Position” setting to accurately duplicate the characteristics of the adjustable lid on an acoustic grand piano.
The volume and timbre of sound produced by a grand piano change depending on the degree to which the lid is open or closed. The Lid Simulator simulates these acoustic effects digitally. Pianists can select among four settings for opening and closing stages and enjoy playing music with the piano sound effect of their choice.

  • The Lid Simulator’s setting value remains unchanged, regardless of whether the piano’s top board is open or closed.
Adjustable Lid Position & Lid Simulator

Hall Simulator & Listening Position

Twelve types of Hall Simulator are included; each one based on careful analysis of the acoustic characteristics of a world-famous concert venue. Each space has a total of four Listening Position settings. For example, the pianist can simulate the experience of hearing the piano from a seat in the audience, as opposed to the playing position.

Hall Simulator & Listening Position
Hall Simulator list
1. ROOM 2. SALON 3. N.Y. CLUB 4. SCORING STAGE 5. DUTCH CHURCH 6. STANDARD HALL 7. OPERA HALL 8. VIENNESE HALL 9 .L.A. HALL 10. BERLIN HALL 11. FRENCH CATHEDRAL 12. BRITISH STADIUM

Volume Sync EQ

Volume Sync EQ is especially useful for quiet playing at home and other times when you want to keep the speaker volume low. This function balances the sound at low volumes by adjusting the sound quality in the low and high registers. The result is a constantly pleasant playing experience, no matter where the volume is set.

Volume Sync EQ
When the piano is played at low volume, natural sound is maintained through compensation of the tone in the low and high ranges.

Headphone Mode

Headphone Mode automatically creates a spacious sonic image while wearing headphones, recreating the feeling of playing an acoustic piano. With the experience of wearing headphones significantly enhanced, pianists can enjoy playing naturally and feeling the sound field of a traditional grand piano.

Headphone Mode

Touch

Your performance demands authenticity
It begins at the first touch

The player’s movement is transformed into music with many important factors. The most tangible factor is the keys. CELVIANO Grand Hybrid delivers authenticity from the first touch. The revolutionary Natural Grand Hammer Action keyboard is made with high-quality wooden keys. Its mechanism incorporates the hammer action that follows the same path of motion as in a grand piano. When the lid is lifted, you can see the hammers in motion through a clear panel as you play. Going beyond a standard acoustic mechanism, this action allows faster note repetition than acoustic pianos, while maintaining a true piano touch.

Natural Grand Hammer Action Keyboard

For an authentic piano touch, Casio has developed a new keyboard system called the “Natural Grand Hammer Action Keyboard”. This keyboard system features full-length wooden keys as well as hammers that follow the same path of motion as in a concert grand piano. CELVIANO Grand Hybrid features keys that are manufactured using exactly the same materials as acoustic grand piano. Careful attention is paid not only to finish of the surfaces of the keys but also to the quality of the wood employed for the key beds. This combination of an outstanding action mechanism and superior-quality key materials further enhances the sensation of playing an acoustic grand piano.

Natural Grand Hammer Action Keyboard
1. Original Tri-Sensor action mechanism

The core of CELVIANO Grand Hybrid’s keyboard performance is created by Casio’s proprietary action mechanism. This mechanism includes a hammer movement modeled from a grand piano and three sensors, which accurately capture a performer expression from the keys. Since there are no physical strings, Casio’s action is able to exceed the performance characteristics of a grand piano, providing superior playability that enables pianists to perform such actions as trills and repetitive notes with ease.

2. Keyboard surface materials

The use of acrylic for the white keys and phenol for the black keys — the same materials that modern grand pianos employ. This creates a welcome and familiar touch. Pianists will feel comfortable and confident on the keys of CELVIANO Grand Hybrid.

3. Fulcrum distance from keys

The position of the fulcrum with respect to the keys is exactly the same as with a grand piano. This contributes to stable playing performance, since the touch is never heavier or lighter depending on the position at which a finger strikes a key.

The keyboard is constructed using Austrian spruce of the finest quality. Careful attention is paid to drying and processing of this high-quality material before keyboard construction begins.

The keyboard is developed to ensure superior piano performances by considering each of the 88 keys independently and how they perform together as a single unit. Perfection of the keyboard is pursued as well through attention to such factors as load changes and key return speeds.

Beyond simply detecting the overall force of a key being played, the entire travel of the key is precisely modeled after the behavior of a grand piano


Casio’s technology for enhancing control of strokes between soft and strong playing

The player’s movement is transformed into music with many important factors. The most tangible factor is the keys. CELVIANO Grand Hybrid delivers authenticity from the first touch. The revolutionary Natural Grand Hammer Action keyboard is made with high-quality wooden keys. Its mechanism incorporates the hammer action that follows the same path of motion as in a grand piano. When the lid is lifted, you can see the hammers in motion through a clear panel as you play. Going beyond a standard acoustic mechanism, this action allows faster note repetition than acoustic pianos, while maintaining a true piano touch.

[ Natural volume changes and wide expression ]

With the new GP-510BP and GP-310BK/WE, they are designed with high precision to ensure that changes in the dynamics pressure from the player’s fingers are similar to that of a grand piano. As a result of repeated simulations and fine adjustments, all with the aim of perfecting the relationship between volume change and key pressure, players can naturally control the sound volume across a wide spectrum of tonal colors between Pianissimo and Fortissimo as if playing an acoustic grand piano.

[ Precision keyboard return speed ]

Casio has conducted a thorough study of the speed at which grand piano keys return to their normal position after they are struck. This research has finally led to the development of a keyboard action with a consistent return speed and stable responses across the range of the instrument.


Experience

The Grand Hybrid experience goes far beyond playing piano

[ Concert Play ]

Playing with an orchestra is an extraordinarily thrilling event. Concert Play feature demonstrates orchestral performance for a pianist to enjoy an experience of playing as a soloist accompanied by a full orchestra. 15 pieces of music are built in. When you practice, a convenient playback function offers capabilities of play, pause, fast-forward, rewind and A-B segment repeat. Using a Slow Mode, the tempo of these pieces can be slowed to 80% of normal speed as needed.

Concert Play Preset List

1. Piano Concerto No.1 Op.23 1st Mov.
2. Prelude “Raindrop”
3. Symphony No.9 “An Die Freude”
4. Je Te Veux
5. Vltava (Má vlast
6. Canon
7. Sonata Op.13 “Pathétique” 2nd Mov.
8. Chanson Triste
9. Jesus, Bleibet Meine Freude
10. Tableaux d’Une Exposition “Promenade”
11. Sonata K.331 1st Mov.
12. Polovetzian Dance (Prince Lgor)
13. Piano Concerto No.20 K.466 2nd Mov.
14. Violin Concerto Op.64 1st Mov.
15. Melody In F

Concert Play

Versatile features

Audio Recorder

CELVIANO Grand Hybrid pianos have the ability to record performances on USB flash memory available on the market as stereo audio files (44.1 kHz, stereo .WAV format). Recordings can be stored or played back on a computer or transferred to CDs or other media. The piano’s built-in full playback function permits use of such features as pause, fast-forward, rewind and A-B segment repeat.

  • Software available on the market may be required for producing CDs.

MIDI Recorder

This function enables players to record their own performances freely in the CELVIANO Grand Hybrid’s memory. It helps users improve their playing skills by reviewing their own performances objectively afterwards. This full playback function permits use of such features as pause, fast-forward, rewind and A-B segment repeat during playback.

Music Library

CELVIANO Grand Hybrid includes 60 piano pieces in its “Music Library”. The scores for these pieces are included and CELVIANO Grand Hybrid’s features are ideal for learning. Left and Right hand parts can be practiced separately. Tempo can be changed and an A-B segment repeat allows you to practice a section of the piece. Each piece has a selected preset tone but players can enjoy their own choice from the Berlin Grand, Hamburg Grand and Vienna Grand tones.

  • Some musical scores are not published due to copyright issues.

Duet Mode

The keys to the left and right of center on the keyboard can be set to the same tonal range. This Duet Mode is convenient when two players, such as a parent and child or a teacher and student, practice together.

Layer and Split

The layer function enables pianists to overlap two types of tones, while the split function lets them separate tones into lower and upper blocks.

Auto Power Off

To conserve energy, CELVIANO Grand Hybrid will Automatically Power Off when the instrument has not been played for 4 hours.

Ergonomic Interface

Intuitive control of CELVIANO Grand Hybrid is possible through a simple, considerately designed control panel. The Berlin Grand, Hamburg Grand and Vienna Grand are easily accessed with dedicated buttons for each piano tone.

Ergonomic Interface

Specification

Keyboard
88-key piano keyboard
Layer, Split
Duet: Adjustable tone range (-2 to +2 octaves)
Transpose: -12 semitones to 0 to +12 semitones
Octave shift: 4 octaves (-2 to 0 to +2)
Sound Source
Number of Tones: 26
Maximum polyphony: 256 notes
Touch Response: 5 sensitivity levels, Off
Tuning: 415.5Hz to 440.0Hz to 465.9Hz (0.1Hz units)
Temperament: Equal temperament plus 16 other types
Stretch Tuning: 5 types, Off, Auto Setting
Acoustic Simulator
String resonance, Damper resonance, Damper noise, Key on action noise, Key off action noise, Hammer response, Lid simulator
Effects
Hall simulator (12 types), Chorus (4 types), Brilliance (-3 to 0 to 3), DSP, Headphone mode
Concert Play
Number of Songs: 15
Playback of Concert Play songs obtained with a computer, etc.
Song volume: Adjustable
Playback at 80% of normal tempo
2 Modes: LISTEN, PLAY
Music Library

Number of Songs: 60, User Songs: 10 (Up to approximately 90KB per song, approximately 900KB for 10 songs)*

  • Based on 1KB = 1024 bytes, 1MB = 10242 bytes

Song volume: Adjustable
Part On/Off: L, R

Grand Piano demo song
6
MIDI Recorder
Functions: Real-time recording, playback
Number of Songs: 1
Number of Tracks: 2
Capacity: Approximately 5,000 notes total
Recorded Data Protection: Built-in flash memory
MIDI Recorder Volume Level: Adjustable
Audio Recorder

Real-time recording and playback to USB flash drive*

  • Linear PCM, 16bit, 44.1kHz, stereo .WAV format

Songs: 99 files
Approximately 25 minutes maximum recording per file.
Audio Recorder Volume Level: Adjustable

Metronome
Beats: 0 to 9
Tempo Range: 20 to 255
Metronome Volume Level: Adjustable
Pedals
Damper (with half-pedal operation), Soft, Sostenuto
Other Functions
Setting backup
Operation Lock
MIDI
16-chanel multi-timbre receive
USB Flash Drive
Capacity: 32GB or less recommended
SMF direct playback, data storage, data loading, USB flash drive format, audio data playback and storage, scene storage
Inputs/Outputs
PHONES jacks: Stereo standard jacks x 2
Power: 24V DC
MIDI OUT/IN terminals
LINE IN R, L/MONO jacks: Standard jacks x 2/ Input impedance: 9.0kΩ, Input voltage: 200mV
LINE OUT R, L/MONO jacks: Standard jacks x 2/ Output impedance: 2.3kΩ, Output voltage: 1.8V (RMS) MAX
USB port: Type B
USB flash drive port: Type A
Pedal connector
Acoustics
Amp output: 30W x 2 + 20W x 2
Speakers: 16cm x 2 + (10cm + 5cm) x 2
Volume sync equalizer (3 types, Off)
Power Requirements
AC Adaptor: AD-E24500LW
Auto Power Off: Approximately 4 hours after last operation. Auto Power Off can be disabled.
Power Consumption
38W
Dimensions
143.4 (W) x 48.9 (D) x 96.3 (H) cm
Weight
78.5 kg
Included Accessories
Music Stand, Score Book, Bench, AC Adapter (AD-E24500LW)
EAN code
GP-310BK: 4971850362524
GP-310WE: 4971850362531

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color

,

เอิ๊ต ภัทรวี


แฮปปี้มากค่า ทักมาถามได้ทุกเรื่องเลย555 ตอบไวแล้วก็ใจดีมากค่า

ศิลา ZEAL


ทุกครั้งที่จะเช็คราคาจะซื้ออะไรเกี่ยวกับดนตรีผมจะพุ่งมาที่นี่ก่อนเลย เพราะ ct มีทุกอย่างที่เราตามหาจริงๆ แถมน้องๆยังบริการดีและข้อมูลแน่นด้วย

Login